Скутеры Bashan (Башан)

Скутеры
Bashan PCX
Bashan PCX 150
Bashan PCX 150

скутер макси-скутер выпускается с 2014 г.

Bashan Click
Bashan Vegas
Bashan Daytona
Bashan Storm
Bashan Beverly
Bashan Catalina
Bashan GTR
Bashan BWS
Bashan RZR
Bashan RSZ
Bashan Cygnus
Bashan Boulevard
Bashan BS110-E

Актуально про Bashan