Видео с Kawasaki Z300

Видео
Промовидео Kawasaki Z300
01:29
Промовидео Kawasaki Z300
Стант на Kawasaki Z300
01:56
Стант на Kawasaki Z300
Тест Kawasaki Z300
03:29
Тест Kawasaki Z300
Официальный обзор Kawasaki Z300
04:21
Официальный обзор Kawasaki Z300
См. также  

Видео с другими моделями Kawasaki